Preskočiť na obsah
Sk
Eng

Zabudnuté heslo Registrovať na konferenciu

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

KATEDRA SPOJOV


Vás pozývajú na

7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

 

MARVI 2020

Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií

Konferencia sa koná pod záštitou dekana FPEDAS

  prof. Ing. Miloša Poliaka, PhD.

 

Medzinárodné stretnutie pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít 
a iných vzdelávacích inštitúcií, ako aj zástupcov reklamných agentúr

„Online Marketing and Management


Univerzitný vedecký park

26.  -  27. november 2020

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Maurit, s.r.o.
© Copyright 2008 MARVI. All Rights Reserved